PALVELUT

FysioJärviseutu Oy tuottaa monipuolisia fysioterapiapalveluita, joihin henkilökunnallamme on erikoisosaamista. Fysioterapian lisäksi tarjoamme lymfa-, allas-, uro- ja psykofyysistä terapiaa sekä akupunktiohoitoja.

Pääyhteistyökumppaneina ovat KELA,  Järvi-Pohjanmaan terveyskeskus ja useat vakuutusyhtiöt. Toteutamme Kelan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluita fysio- ja allasterapiassa. Fysioterapia- ja allasterapiapalveluita tarjoamme lääkärin lähetteellä tai ilman. Kysy rohkeasti lisään asiantuntijafysioterapeuteiltamme.

Pääyhteistyökumppanina ovat Kela, Etelä-Pohjnamaan Hyvinvointialue, Anselmi ja useat vakuutusyhtiöt. FysioJärviseutu Oy on Fysiopartners Finland Oy:n jäsenyritys ja on osa OmaFysio palvelua (sopimukset Fennia, LähiTapiola, Terveystalo, Turva, Attendo, Pohjantähti).

Tuki-ja liikuntaelinten (TULE) fysioterapia

Fysioterapiassa tuemme ja autamme sinua kohti parempaa toimintakykyä, jolloin arjen toiminnot vahvistuvat, kivut lievittyvät ja voimavarat lisääntyvät. Asiantunijafysioterapeuttimme kanssa kartoitetaan sinun nykytilanne ja suunnitellaan tavoitteet sinun toiveiden ja tarpeiden pohjalta, huomioiden sinun elämäntilanne ja voimavarat. Asiantuntijafysioterapeuteillamme on käytössä eri fysioterapiamenetelmiä, jotka valitaan sinulle yksilöllisesti. Toimintakyvyn vahvistamiseksi ja kipujen lievittämiseksi laadimme sinulle yksilöllisen harjoitusohjelman. Nivelten mobilisoinnit sekä pehmytkudoskäsittelyt auttavat lievittämään lihasjännitystä ja liikehäiriöitä, kuten fascia- ja fasciarautakäsittelyt sekä hieronta. Lisäksi kipujen lievittämisessä käytämme sähkökipuhoitoja, akupunktiota, cryonic-huippukylmää ja lämpöhoitoja. Fysioterapiamatka on kohti sinun hyvinvointiasi, mikä vahvistaa sinun toimintakykyäsi. Olemme mukana tukemassa sinun matkallasi ja kannustamassa kohti sinun tavoitteitasi ja toiveitasi. Lähde mukaan matkalle. 

TULE-vaivat aiheuttavat edelleen suurimman osan länsimaisista terveysmenoista. Tules-fysioterapia on kehittynyt viime aikoina paljon. Tällä hetkellä fysioterapia ja harjoittelu ovat tutkitusti vaihtoehto ortopedialle. Viime aikoina on ymmärretty, että vain 10% TULE-kivuista saadaan lääketieteellinen diagnoosi.

Kipumekanismi jaetaan periferiasta johtuviin nosiseptiivisiin ja neurogeenisiin kipuihin. Nosiseptiiviset kivut jaetaan mekaanisiin, tulehduksellisiin ja iskeemisiin kipuihin. Neurogeeninen kipu jaetaan perifeeriseen neurogeeniseen kipuun ja sentraaliseen sensitisaatioon. Neurogeeniset kivut ovat lääketieteellisiä diagnooseja ja kuuluvat n.10% TULES-vaivoista.

Fysioterapian mahdollisuudet TULES-vaivoissa: 90% TULES-vaivoista ovat epäspesifejä, jolloin kipumekanismit ovat mekaanisia, tulehduksellisia tai iskeemisiä. Mekaanisissa kivuissa on yleensä liikerajoitus ongelmana, jota voidaan hoitaa manuaalisin tekniikoin (nivelmobilisaatio- manipulaatio, fasciamobilisaatio tai hieronta). Tulehduksillisa TULE-kipuja voidaan hoitaa teippauksilla, kevyellä liikuttelulla, kylmällä, sähköllä tai akupunktiolla. Iskeemiseen kipuun joka on pääsääntöinen kipumekanismi liikekontrollihäiriöissä harjoitteluterapia tärkein fysioterapiamenetelmä.

Tämän päivän ihminen istuu paljon. Tästä syystä hän käyttää pääsääntöisesti pitkittäistä eli vertikaalista lihasketjua. Liikkeessä kuitenkin spiraalilihasketjun pitäisi huolehtia vartalon hallinnasta. Tämän ketjun harjoittelu on tärkeää.

 Juha Latvala, 040 5965188 
OMT-fysioterapeutti, Kipufysioterapian koulutuskokonaisuus, akupunktio, Tules suoravastaanotto fysioterapeutti, Urheiluhieroja
► Jaana Lintu, 0400 231616 - fysioterapeutti, Tules suoravastaanotto fysioterapeutti, akupunktio 
► Eija Höri, 040 5372332 - fysioterapeutti, geriatrinen fysioterapia , Lähihoitaja
► Katariina Latvala, 040 5929849 - Akupunktio, Lantionpohjan ja erkauman kuntoutus, Urheiluhieroja
► Leena Lamminen, 040 596 5188 -fysioterapeutti, Tuki- ja liikuntaelin fysioterapia, Aikuisten neurologinen fysioterapia

Tuki-ja liikuntaelinten (TULE) fysioterapia

Työfysioterapia

Verohallinto on 1.1.2021 alkaen päivittänyt työsuhde-etujen ohjeistusta verotuksessa. Uudessa ohjeessa Verohallinto ei enää edellytä työnantajan järjestämältä fysioterapialta lääkärin lähetettä. Edun verovapauden edellytyksenä ei myöskään ole se, saako työnantaja hoidosta Kelalta korvauksia vai ei. Ohjeen mukaan työantaja voi järjestää vapaaehtoiseen työterveyshuoltoon kuuluvan fysioterapian esimerkiksi hankkimalla palvelun palveluntarjoajalta, jonka kanssa se on tehnyt sopimuksen. 

Työfysioterapeutti on työterveyshuollon asiantuntija, jonka työssä on keskeistä työn ja työympäristön kehittäminen terveyttä tukevaksi. Lisäksi hän suunnittelee ja toteuttaa työpaikan mukauttamisratkaisuja yhteistyössä työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon kanssa. Työ painottuu terveyden edistämiseen ja työhön liittyvien sairauksien ennaltaehkäisyyn. Työfysioterapeutti toimii työterveyshuollossa yhteistyössä työterveyshuollon ammattihenkilöiden sekä muiden asiantuntijoiden kanssa moniammatillisessa tiimissä työfysioterapian ja ergonomian asiantuntijana.

Keskeisiä työfysioterapeutin tehtäviä ovat

► työpaikan työtilojen, työmenetelmien ja työvälineiden kehittäminen ergonomiaa soveltaen
 työn fyysisen kuormittavuuden ja sen terveydellisen merkityksen arviointi
 työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn edistäminen
 työterveyshuollon moniammatillisiin kuntoutusprosesseihin osallistuminen työterveysyhteistyössä asiakasyritysten kanssa.

Työpaikoilla työfysioterapeuttien toiminta perustuu pääasiassa työterveyshuollon ammattihenkilöiden (työterveyshoitajat ja -lääkärit) tarveharkintaan. Työfysioterapeutit osallistuvat  työpaikan työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnitteluun ja siihen liittyvien ryhmien ohjaukseen. He voivat osallistua muun muassa työpaikkakäynneille, tehdä fyysiseen toimintakykyyn  liittyviä terveystarkastuksia ja ottaa asiakkaita yksilövastaanotolle työterveyshoitajan tai -lääkärin tarveharkinnan perusteella. Yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa työantajan edustajan kanssa kartoitetaan työntekijän fyysiseen työ- ja toimintakykyyn liittyviä asioita sekä etsitään niihin ratkaisuja. Työfysioterapeutit antavat ohjausta tuki- ja liikuntaelinten ongelmissa sekä liikunnan  vaikutuksista erilaisten sairauksien hoidossa ja ehkäisyssä.

► Juha Latvala, 040 5965188 - Työfysioterapeutti, OMT-fysioterapeutti, akupunktio, Tules suoravastaanotto fysioterapeutti, Kipufysioterapian koulutuskokonaisuus, Urheiluhieroja

► Jaana Lintu, 0400 231616 - Työfysioterapeutti, Tules suoraanvastaanotto fysioterapeutti, akupunktio. 

 

Työfysioterapia

Kipufysioterapia

Akuutti ja krooninen kipu

Kipu on yleisin fysioterapiaan hakeutumisen syy. Kipu vaikuttaa moniin asioihin, mm. elämänlaatuun, toiminta- ja työkykyyn, mielialaan ja jaksamiseen. Kipukokemus on hyvin yksilöllinen ja siten fysioterapiassa pyritään kartoitoittamaan kivun mekanismit ja kivun syyt. Kipuun liittyy usein epämiellyttäviä tunteita tai jopa masennusta ja ahdistusta. Stressi ja masennus ovat usein kivun seurauksia, mutta ne myös herkistävät kivun kokemiselle. Akuutti kipu on äkillistä kipua ja krooninen kipu on pitkäaikaista kipua. Kipuun liittyvät pelot ja masennus voivat hidastaa ja pitkittää kuntoutumista, esim. liikunnan välttäminen. Vähäinen liikkuminen aiheuttaa muutoksia lihaksissa, verenkierrossa ja hermostossa ja siten kipu voi jopa pahentua. Lihasjännitystä voivat lisätä myös pelot ja liiallinen varovaisuus. Lihasjännitys vaikeuttaa aineenvaihduntaa, mikä voi lisätä kipuja ja pitkittää kuntoutumista. 
Krooninen kipu voi hallita koko elämää. Fysioterapiassa pohditaan kuinka sinä pystyt vaikuttamaan hyvinvointiin ja siten saamaan aktiivisen otteen omaan elämääsi. Tai kuinka elämänlaatu vahvistuu kivusta huolimatta. Fysioterapiassa pyrimme löytämään keinoja, joilla pääset kohti omia toiveita ja tavoitteita sekä vahvistamaan omaa aktiivisuutta ja omatoimista kuntoutumista pienin askelin. 

Tänään tiedetään

► Selän MRI ennustaa selkäkivun kroonistumisen riskiä n. 1 % todennäköisyydellä
► Aivojen MRI ennustaa subakuutin selkäkivun kroonistumisen riskiä n. 85 % todennäköisyydellä
► Kipukokemus on aina 100% aivoissa
► Lääkehoidon teho pitkäaikaisessa (ei-syöpä)kivussa on varsin vaatimaton

Kroonisen kivun hoitaminen

Keskeisiä lääkkeettömiä hoitoja ovat liikunta, terapeuttinen harjoittelu, kognitiivis-behavioraalinen terapia (oppia ottamaan kipu haltuun), kylmä- ja lämpöhoito sekä TNS.
Juha Latvala, 040 5965188 - Kipufysioterapian koulutuskokonaisuus, Työfysioterapeutti, OMT-fysioterapeutti, akupunktio, Tules suoravastaanotto fysioterapeutti, Urheiluhieroja
► Vuoden koulutuskokonaisuus antaa kipupotilaiden kanssa työskenteleville fysioterapeuteille laaja-alaista tietoa ja kliinistä osaamista. Koulutus on suunniteltu yhteistyössä Suomen Kivuntutkimusyhdistyksen fysioterapeuttitoimikunnan kanssa. 

Kipufysioterapian

Aikuisten neurologinen fysioterapia

Aikuisten neurologisessa fysioterapiassa tuetaan kuntoutujan toimintakykyä ja arjen toimintoja. Fysioterapia pohjautuu asiakkaan toimintakyvyn ja -rajoitteiden laajaan arviointiin, minkä pohjalta kuntoutuksen tavoitteet muodostuvat yhdessä kuntoutujan kanssa. Yhteistyö omaisten ja mahdollisten muiden terapeuttien kanssa on tärkeää. Aikuisten neurologinen fysioterapia suunnitellaan tarkoituksenmukaisin menetelmin ja tavoitteellisesti huomioiden kuntoutujan fyysiset ja psyykkiset lähtökohdat. Aikuisten neurologinen fysioterapia edistää kuntoutujan arjen toimintoja, fyysistä kestävyyttä ja henkistä hyvinvointia. Kivun kuntoutukseen on monia mahdollisuuksia kuten manuaalinen terapia ja terapeuttinen harjoittelu, huippukylmä ja sähkökipuhoidot. Fysioterapiassa arvioidaan apuvälineiden tarvetta, seurataan niiden toimivuutta ja ohjataan niiden käyttöä. Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaiden kanssa on mahdollista liikuntakokeiluihin, mitkä edistävät kuntoutujan osallistuvuutta ja auttavat tutustumaan harrastuksiin.

► Jaana Lintu, 0400 231616 - fysioterapeutti, aikuisten neurologinen fysioterapia
► Eija Höri, 040 5372332 - fysioterapeutti, geriatrinen fysioterapia, lähihoitaja
► Leena Lamminen, 040 596 5188 -fysioterapeutti, aikuisten neurologinen fysioterapia

Aikuisten neurologinen fysioterapia

Lasten ja nuorten fysioterapia

Lasten ja nuorten fysioterapiassa tuetaan lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä. Fysioterapialla pyritään vaikuttamaan lapsen ja nuoren kehitykseen jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Oli sitten kyseessä viivästynyt motorinen kehitys, kehitysvamma, liikuntavamma, ryhtiongelmat tai kivut. Tärkeä osa lasten ja nuorten kuntoutuksessa on yhteistyö vanhempien, päiväkodin ja koulun kanssa. Yhdessä kartoitetaan lapsen tai nuoren vahvuudet ja kehitettävät osa-alueet. Kuntoutuksen tavoitteet laaditaan yhdessä lapsen tai nuoren ja heidän lähipiirin kanssa.

Fysioterapia on tavoitteellista ja silti mieluisaa harjoittelua. Kuntoutumista tukee vanhempien ja lapsen tai nuoren sitoutuminen kuntoutukseen. Terapiakokonaisuudet suunnitellaan tarkoituksenmukaisin menetelmin ja tavoitteellisesti huomoiden lapsen ja nuoren ikä ja kehitystaso. Osana kuntoutusta on lasten ja nuorten liikkumista tukevat liikuntakokeilut, mitkä auttavat tutustumaan harrastuksiin ja madaltavat siten niihin osallistumista. Usein lapsen ja nuoren kuntoutumista tukee yhdessä fysioterapian kanssa allasterapia ja muut mahdolliset terapiamuodot. Fysioterapiassa arvioidaan apuvälineiden tarvetta, seurataan niiden toimivuutta ja ohjataan niiden käyttöä.

Vyöhyketerapeuttinen vauvahieronta tukee vauvan kehontietoisuutta ja siten vahvistaa vauvan kehitystä ja kasvua. Vyöhyketerapeuttinen vauvahieronta on lempeä ja auttaa vauvaa rentoutumaan ja rauhoittumaan. Hieronta tuo hyvää oloa vauvalle, lievittää kehon jännityksiä ja vatsavaivoja sekä syventää ja pidentää unta.

► Katariina Latvala, 040 5929849 - Lasten- ja nuorten fysioterapeutti, NDT-Bobath terapeutti, sensomotorinenkuntoutus, vyöhyketerapeuttinen vauvahieronta 

Lasten ja nuorten fysioterapia

Allasterapia

Vesi elementtinä on moninainen ja siten niin kiehtova. Veden eri ominaisuudet vaikuttavat voimakkaasti aisteihin, erityisesti tuntoaistiin. Tunnon kautta vesi vahvistaa kehontietoisuutta. Lisäksi vesi tehostaa, avustaa ja keventää vedessä liikkumista ja toimintaa. Vesiliikunta keventää nivelten kuormitusta, lisää nivelten liikkuvuutta ja mahdollistaa liikkeen pienellä lihasvoimalla. Lisäksi veden vastus vahvistaa lihasvoimaa, tehostaa hengitys- ja verenkiertoelimistöä ja fyysistä kestävyyttä. Vesiliikunta vaikuttaa myös positiivisesti turvotukseen ja kipuihin.

Vesiliikunta on mielekästä ja tehokasta liikuntaa. Se sopii lähes kaikille, katsomatta ikää tai liikuntavammaa. Vesi mahdollistaa monia toimintoja mitkä eivät välttämättä onnistu kuivalla maalla, tukien kuntoutujan itsenäistä toimintakykyä ja onnistumisen riemua. Allasterapiassa voidaan käyttää eri välineitä avustamaan tai tehostamaan harjoittelua. Allasterpiassa jokainen pyrkii löytämään itselleen parhaan tavan liikkua vedessä ja oppia mahdollisuuksien mukaan eri uintilajeja ja vahvistaa uima- ja vesitaitoja.

► Jaana Lintu, 040 0231616 - fysioterapeutti, uimaopettaja, vauva- ja perheuinnin ohjaaja
► Katariina Latvala, 040 5929849 - fysioterapeutti, uimaopettaja, erityisuimaopettaja, vauva- ja perheuinnin ohjaaja, vesitreeniohjaaja
► Eija Höri 040 5372332 - fysioterapeutti, allasterapia
► Leena Lamminen, 040 596 5188 -fysioterapeutti, allasterapia

Allasterapia

Lymfaterapia

Imusuoniston tehtävänä on poistaa kudoksista neste- ja valkuaisainekuormat. Silloin kun imusuonistossa on toimintahäiriö muodostuu lymfaödeema mikä näkyy kehossa turvotuksena. Lymfaödeeman syyt voivat olla primäärejä eli imusuoniston synnynnäinen kehityshäiriö tai sekundaareja eli imusolmukkeiden poisto ja sädehoidot, laajat imusuonistoa vahingoittaneet muut operaatiot, traumat tai toistuneet infektiot (yleensä ruusu).

Turvotus on merkki imunestekierron häiriöstä. Lymfaterapia on fysioterapian erikoisala, millä hoidetaan eri syistä johtuvia turvotuksia ja niiden seurauksia sekä vaivoja tai sairauksia. Lymfaterapia edistää imunestekiertoa ja lievittää turvotusta ja kipuja sekä vahvistaa rentoutumista. Lymfaterapian lisäksi turvotuksen hoitoa tukevat kompressiosidonnat ja -tuet, terapeuttinen harjoittelu ja ihon hoito. Manuaalisen lymfaterapian lisäksi käytetään tarvittaessa koneellista LymphaTouch hoitoa. Lymfaterapia sopii myös raskauden aikaisen turvotuksen lievittämiseen ja eri sairauksien kivunlievitykseen, kuten fibromyalgia.

► Eija Höri, 040 5372332 - Lymfaterapeutti, Lähihoitaja
► Katariina Latvala, 040 5929849 - Lymfaterapeutti

Lymfaterapia

Geriatrinen fysioterapia

Geriatrinen fysioterapia toteutuu tutussa ja turvallisessa asuinympäristössä. Fysioterapiassa tuetaan toimintakykyä ja selviytymistä arjessa itsenäisesti tai omaisten avulla. Alkukartoituksen sekä asiakkaan tavoitteiden ja toiveiden pohjalta laaditaan kuntoutussuunnitelma, minkä mukaan suunnitellaan fysioterapian sisältö. Lisäksi arvioidaan apuvälineiden tarve ja mahdolliset asunnonmuutostyöt. Fysioterapiassa tuetaan yleiskuntoa ja toimintakyvyn ylläpitoa ja parantumista, henkistä hyvinvointia ja toimintakyvyn heikkenemisen hidastamista. Asiakasta tuetaan toimimmaan omassa toimintaympäristössä turvallisesti ja omatoimisesti mahdollisimman pitkään. Fysioterapeutti toimii yhteistyössä lähiomaisten ja mahdollisten muiden asiantuntioiden kanssa.

► Eija Höri, 040 5372332 - fysioterapeutti, geriatrinen fysioterapia, Lähihoitaja

Geriatrinen fysioterapia

Lantionpohjan fysioterapia

Lantionpohjan fysioterapiassa kuntoutetaan lantionpohjalihasten toimintahäiriöitä naisilla ja miehillä. Lantionpohjalihaksissa voi esiintyä heikkoutta, kireyttä tai tuntohäiriöitä. Lantionpohjanlihasten toimintahäiriö voi aiheuttaa erilaisia ongelmia arkielämään. Tyypillisiä oireita on virtsan karkailua, lantion seudun kiputilat, ilman tai ulosteen karkailua, ummetus tai tihentynyt virtsaaminen. Ongelmia esiintyy yleisesti synnyttäneillä naisilla ja vaihdevuosien aikana. Lantionpohjan toimintahäiriöitä kuntoutetaan lihashallinta- ja tunnistamisharjoituksilla, rentoutusharjoituksilla. Tarvittaessa hoidoissa käytetään EMG-laitetta tukemaan tutkimista ja harjoittelua. Tavoitteena on lievittää ongelmia tai jopa normalisoida lantionpohjan lihasten toiminta ja hallinta ja siten parantaa elämänlaatua.

► Katariina Latvala, 040 5929849 - Lantionpohjan ja erkauman kuntoutus

Lantionpohjan fysioterapia

Äitiysfysioterapia

Fysioterapiaa raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen

Raskaus, synnytys ja äitiys on naisen elämässä erittäin merkityksellisiä elämänvaiheita. Raskauden aikana kehossa tapahtuu monia muutoksia. Muutokset kehossa voivat aiheuttaa erilaisia oireita ja kipuja sekä lantionpohjan toimintahäiriöitä. Äitiysfysioterapiassa tuetaan äidin raskauden aikaista hyvinvointia ja harjoittelua, valmistautumista synnytykseen ja palautumista synnytyksen jälkeen. Synnytyksen jälkeen vartalo vaatii oman luonnollisen ajan palutumiselle. Palautumista synnytyksen jälkeen tuetaan turvallisella harjoittelualla. Fysioterapiaa suositellaan jos tunnet vielä
epävarmuutta ja heikkoutta vartalossasi neljän kuukauden jälkeen synnytyksestä. Sektio- ja episiotomia-arvet voivat kiristää ja aiheuttaa toimintahäiriöitä. Arpien käsittelyllä lievitetään arpien kiristystä ja muita sen aiheuttamia ongelmia. 

Kaikilla raskaana olevilla naisilla esiintyy vatsalihasten erkaumaa raskauden viimeisen kolmanneksen aikana. Vatsalihasten erkaumassa suorien vatsalihasten oikea ja vasen puoli venyvät erilleen ja niiden välinen jännesauma venyy. Syntymän jälkeen erkauman luonnollinen palautuminen tulisi tapahtua 2-3 kuukauden aikana. Fysioterapiassa on hyvä tarkistaa tilanne, jos olet epävarma erkauman palautumisesta synnytyksen jälkeen tai huomaat vatsaa jännittäessä vatsan keskilinjassa kohoamaa tai koloa. Erkauman kuntoutuksessa keskitytään lantionpohjan ja vatsalihasten oikeanlaisen toiminnan vahvistamiseen. Äitiysfysioterapeutti on asiantuntija erkauman ja lantionpohjan lihasten toiminnan ja hallinnan tutkimisessa ja harjoittelun ohjauksessa.

Raskaushieronta

Rentouttava ja kipuja sekä turvotusta helpottavat hieronta, mikä soveltuu koko raskauden aikana ja palauttavana synnytyksen jälkeen. Raskaushieronnassa hoidetaan koko keho vyöhyketerapian ja öljyhieronnan avulla. Raskaushieronta helpottaa kehon jännityksiä, vähentää turvotusta ja auttaa rentoutumaan. Yleisiä oireita raskauden aikana on turvotus, närästys, pahoinvointi, liitoskivut, nenän tukkoisuutta, selkäkipuja, ummetusta ja hormonitoiminnan muutoksia.  Vyöhyketerapeuttinen raskaushieronta tasapainottaa raskauden tuomia muutoksia, kuten hengitystä ja ruuansulatusta. Lisäksi vyöhyketerapeuttinen raskaushieronta valmistaa kehoa loppuraskauden aikana synnytykseen ja auttaa lievittämään synnytyskipuja. Vyöhyketerapeuttinen hieronta sopii myös synnytyksen jälkeen, sillä hieronta edistää kehon palautumista raskauden ja synnytyksen jälkeen. 

► Katariina Latvala, 040 5929849 - Äitiysfysioterapeutti, raskaushieronta

Äitiysfysioterapia

Psykofyysinen fysioterapia

Ihmisen toimintakyky koostuu fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta toimintakyvystä ja näiden kolmen toimintakyvyn yhteistoiminnasta. Keho ja mieli muodostavat kokonaisuuden ja ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Psykofyysisessä fysioterapiassa voit tutustua rauhassa miten kehon tuntemukset vaikuttavat tunteeseen ja mitä se herättää ajatuksissa sekä miten mieli ja tunteet vaikuttavat omassa kehossa ja liikkeessä. Se on tutkimusmatka omaan kehoon ja mieleen. Psykofyysisessä fysioterapiassa paneudutaan kokonaisvaltaisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseen huomioiden kuntoutujan voimavarat ja elämäntilanne. Lähtökohtana on kuntoutujan toiveet, tarpeet ja tavoitteet. Psykofyysisessä fysioterapiassa hyödynnetään liike-, hengitys-, kehontietoisuus-, vuorovaikutus- ja rentoutusharjoituksia. Terapiassa huomioidaan hengityksen, asentojen ja liikkumisen nostamien tunteiden ja ajatusten merkitys. Fysioterapeutti on rinnalla kulkija; tuki, auttaja ja rohkaisia.

► Katariina Latvala, 040 5929849 - Psykofyysinen fysioterapeutti, Syvärentoutusohjaaja

Psykofyysinen fysioterapia

 


Fysioterapiaryhmät

Fysioterapeutin ohjaamat ryhmät ennaltaehkäisevät tuki- ja liikuntaelinten toimintahäiriöitä ja niistä johtuvia kipuja sekä tukevat aktiivisuutta ja toimintakykyä. Suunnittelemme ryhmät yrityksenne, yhteisöjen tai kaveriporukan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Ota yhteyttä, niin suunnittelemme ryhmän sisällön ja pituuden yhdessä tai valitse ryhmä valikoimastamme. Ryhmät toteutuvat kiinnostuksen mukaan. 

► SPS-harjoittelu kehittää kehon- ja ryhdin hallintaa. Harjoittelu suoritetaan SPS-kuminauhoilla. Ft Juha Latvala 040 5965188
► Kipukuntoutuja-ryhmä. Ft Juha Latvala 040 5965188 ja ft Katariina Latvala 040 5929849
► Äitiysfysioterapia-ryhmä. Ryhmä 1. Alkuraskaus, 2. loppu raskaus, 3. synnytyksen jälkeen. FT Katariina Latvala 040 5929849
► Lantionpohjan ja keskivartalon hallintaryhmä. Ryhmä soveltuu erityisesti lantionpohjan ja/tai keskivartalon hallintahäiriöihin. Ft Katariina Latvala  040 5929849
► Rentoutusryhmä. Ft Katariina Latvala 040 5929849
► Ikäihmiset: Yhdessä keho ja mieli vireäksi. Ft Eija Höri 040 5372332
► Arjen toimintakyky. Ft Jaana Lintu  040 0231616

Fysioterapiaryhmät

Hieronta

Hieronta lievittää kipuja ja vahvistaa rentoutumista

Hieronta vaikuttaa jo kosketuksella hyvän olon hormoneihin ja siten hieronta rentouttaa ja vahvistaa hyvänolontunnetta. Hieronta soveltuu osaksi fysioterapiaa lievittämään lihasten kireyksiä ja kipuja. Hieronta auttaa sinua monissa vaivoissa, kuten niska- ja hartia tai selkäkireyksissä, ja on usein osana fysioterapiaa.

Erikoishierontaa eri ikäisille 

Valikoimassamme on erilaisia hierontoja. Voit toivoa muokkaavaa ja tehokasta mobilisoivaa hierontaa tai fasciahierontaa manuaalisesti tai fasciaraudoilla. Tai jos haluat rauhoittua ja rentoutua, niin valitse rentouttavan hieronnan, mikä soveltuu hyvin myös raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen. Vauvoille on saatavilla vyöhyketerapeuttinen hierontaa, mikä auttaa vauvaa rentoutumaan ja rauhoittumaan. Hieronta tuo hyvää oloa vauvalle, lievittää kehon jännityksiä ja vatsavaivoja sekä syventää ja pidentää unta.  Lymfaterapia on nestekiertoa edistävä pehmeäotteinen hieronta ja siten on erittäin rentouttava hoito. Lymfaterapia sopii myös raskauden aikaisen turvotuksen lievittämiseen ja eri sairauksien kivunlievitykseen, kuten fibromyalgia. Valitaan sinulle sopiva hieronta-aika oireesi ja hieronta-alueen mukaan. Voit rohkeasti soittaa meille ja varata ajan hierontaan.

 Juha Latvala, 040 5965188
► Jaana Lintu, 0400 231616
► Eija Höri, 040 5372332
► Katariina Latvala, 040 5929849
► Leena Lamminen, 040 596 5188

Hieronta


MPower Emg

Tämän päivän istuva ihminen on unohtanut miten käytetään liikkumiseen tarvittavia spiraalilihasketjuja.

Esim. kävelyyn käytetään pitkittäistä eli vertikaalista lihasketjua kun aktiivinen pitäisi olla spiraalilihasketju. Pitkittäinen lihasketju kuormittuu liikaa ja seurauksena on lihaskipuja mm. selässä ja alaraajoissa. MPowerin avulla pystytään terapeuttisessa harjoittelussa aktivoimaan oikea lihasketju.  

MPower Emg

MPower Emg


SpinalMouse

Ammattimainen selän mittausmenetelmä

Spinal Mouse on sveitsiläisen Idiagin selän liikkuvuutta ja asentoa mittaava nopea ja helppokäyttöinen mittalaite. Spinal Mouse on yksi markkinoiden luotettavimmista mittalaitteista ja se on nopeasti löytänyt paikkansa myös Suomessa alan ammattilaisten käytössä.

SpinalMouse on tietokonepohjainen mittauslaite, joka mittaa noninvasiivisesti selkärangan asentoa ja liikkuvuutta. Sen etuna on nopeus ja helppous, tarkkuus verrattuna muihin markkinoilla oleviin menetelmiin sekä asiakasystävällisyys (ilman säteilyä).

Tämän lisäksi mittaustulokset voidaan esittää erittäin tarkasti asiakkaalle visuaalisin 3D-kuvin, mikä lisää asiakastyytyväisyyttä ja motivaatiota.

Spinal Mouse

Spinal Mouse


LymphaTouch

LymphaTouch on patentoitu, Suomessa kehitetty alipaineeseen perustuva fysioterapeuttinen hoitomenetelmä. Erityisen hyviä hoitotuloksia on saavutettu leikkausten ja traumojen jälkeisen turvotuksen hoidossa sekä fibroosin ja arpien käsittelyssä.

Urheiluvammojen paraneminen on LymphaTouch-hoidon ansiosta nopeampaa ja tehokkaampaa. LymphaTouch-hoitomenetelmä mahdollistaa potilaan hoidon suunnittelun ja dokumentoinnin uudella tavalla – analysoimalla kudoksen ominaisuuksia yksilöllisesti.

Pienikokoinen LymphaTouch on kevyt siirtää ja liikutella. Helpon käytettävyyden ansiosta terapeutin on mahdollista hoitaa potilasta LymphaTouchilla yksilöllisesti ja tehokkaasti paikasta riippumatta.

LymphaTouch


Cryonic NCS-huippukylmä

Laitteella hoidetaan

lihasjäykkyyksiä
► revähtymiä
 nivelkipuja
 tulehduksia (lihas, jänne, nivel) 
 haavarupia ja hiertymiä

CS-huippukylmähoitolaitteet on kehitetty ihmisten ja eläinten hoitoon. NeuroCryoStimulation (NCS) eli huippukylmähoito lievittää kipua ja poistaa tulehdusta. Laitteen mikrokidesuihku, jossa yhdistyvät jäähtymisen nopeus, alhainen lämpötila -78,5°C sekä suihkun iholle tuottama paine ja värähtely, lisää aineenvaihduntaa hoidettavalla alueella, rentouttaa suuria lihaksia ja aiheuttaa luontaiset paranemismekanismit käynnistävän termoshokin.

Laitetta on valmistettu vuodesta 1993 lähtien, ja sillä on Medical Class II, Medical CE -hoitolaiteluokitus.

NCS-huippukylmähoidolla aikaansaadaan termoshokki, joka käynnistää luontaiset paranemismekanismit. Cryonic-laiteessa oleva lämpötilan merkkivalo kertoo ihon lämpötilan, joten huippukylmähoitoa on turvallista ja vaivatonta käyttää esim. osana valmennusta palautumisen nopeuttamiseen ja/tai urheiluvammojen hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Tämä vähentää ja lyhentää myös valmennustaukoja.  

Cyonic NCS-huippukylmä