FysioJärviseudun uutisia

FysioJärviseutu ky 30v.

1.6.2018 tuli FysioJärviseudulle yrityksenä 30 vuotta täyteen. FysioJärviseutu oli alkujaan nimeltä Vimpelin Fysioterapia ky. 2010 laajennuttiin Alajärvelle ja nimenmuutos tuli aiheelliseksi. 17.10.2018 klo 18.00 vietämme yhdessä Selkäyhdistyksen kanssa toiminnallisen selän kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin pohjautuvan tapahtuman Vimpelin yhteiskoulun peilisalissa. Tilaisuuteen ovat kaikki ilmoittautuneet tervetulleita ilmoittautumalla Katariinalle 040 5929849.

Selkäkivun alaryhmittely

 

Selkäkivut aiheuttavat suurimman osan TULE-sairauksista johtuvista sairauspäiväpoissaoloista. Selkäkipu on yleisin ja kallein yksittäinen sairaus terveydenhuollossa. Taulukosta on luettavissa, että 10%:lle selkäkivuista saadaan selvä lääketieteellinen diagnoosi. 90%:lle ei saada lääketieteellistä diagnoosia vaan ne ryhmitellään luokkiin mekaaniset ja ei mekaaniset epäspesifit alaselän kivut. Ei mekaanisia epäspesifieja alaselän kipuja ovat lähinnä psykososiaalisista tekijöistä johtuvat kivut ja näitä on n.30% epäspesifeistä alaselän kivuista. Mekaanisia epäspesifejä alaselän kipuja on 70%. Nämä ryhmitellään liikehäiriöihin ja liikkeen kontrollinhäiriöihin, joita on molempia n.35% epäspesifeistä alaselän kivuista. Molemmat luokat ovat suuntaspesifejä eli tarkoittaa, että hoitava liikesuunta tulee tietää sekä hoitavan tahon että myös kuntoutujan itsensä. Liikehäiriössä mobilisoidaan/manipuloidaan liikehäiriö segmentti oikeaan suuntaan. Liikekontrollinhäiriössä harjoitellaan suuntaspesifisti. 

Kuormituksen siirto ihmisellä

Ihminen joutuu koko ikänsä taistelemaan painovoimaa vasten. Kävelyn keskitukivaiheessa meidän tukilihaksistomme joutuvat nostamaan vartalomme massakeskipisteen ylös, jotta lantion olisi mahdollista kiertää ylävartalon alla (D. Neumann, Kinesiology of the musculoskeletal system, 2010). Tämä yhden jalan varassa tapahtuva liike on yksinkertaisuudessaan sittenkin aika monimutkainen. Nykypäivänä tietämyksen kasvaessa ymmärretään enemmän liikkeen hallinnasta. Pienenä lapsena meillä kaikilla on sisään rakennettu malli kävelystä, jossa tapahtuvat lantion ja hartiarenkaan normaalit vastakkaiset kierrot. Kiertoliikkeiden ansiosta mm.välilevymme saavat tarvitsemansa ravinnon diffuusion avulla. Nämä kierrot jostain syystä jäävät pois lapsen kasvaessa-syynä arvioidaan olevan liika istuminen esim. koulussa (R. Smisek, Spiral stabilization of spine, 2015). Yhden jalan tuki ei enää onnistukaan vaan lantio kori pettää niin, että si-nivel ei kykene muodostamaan muoto/voimalukittautumista. Tämä johtaa väärän lihaskalvoketjun yliaktivaatioon ja pitkään toistuessaan myös kudosvaurioihin. Kudosvauriot voivat olla joko selässä esim. välilevyvaivoja iliolumbaaliligamentin menettäessä kyvyn stabiloida alimpaa segmenttiä. Alaraajassa missä esim. trochanterin seutuun kiinnittyy jänteillä paljon lihaksia liiallinen sivuttainen liike rasittaa jänteitä (RL DonTigny kirjassa Movement, Stability&Lumbopelvic Pain, 2007).

Vertikaalisilla lihaskalvoketjuilla on todettu olevan enemmän kompressiota lisäävää vaikutusta ja spiraalilihaskalvoketjuilla taas enemmän ylöspäin suuntautuvaa tuki vaikutusta koko vartaloon. Vertikaalisen lihaskalvoketjun yliaktivaatio aiheuttaa lihasjännitystä mm pitkässä selkälihaksessa (erector spinae) ja takareiden lihaksissa (biceps femoris)(R. Smisek, Spiral stabilization of spine, 2015). Virheellisesti kuormittuneessa si-nivelessä näissä lihaksissa havaitaan lisääntynyt lihasaktivaatio yhden jalan seisonta testissä (one leg standing test). Oikein kuormittuessaan aktiivisia lihaksia on pakaralihakset (gluteus medius ja maximus) ja vatsalihakset (obliquus internus ja externus) ( B.Hungerford, kirjassa Movement, Stability&Lumbopelvic Pain, 2007).

Lihaskalvoketjujen aktivaatio taso voidaan mitata pintaelektrodeilla emg laitteella. Manuaalisesti voidaan testata sacrumin ja iliumin välinen liike yhden jalan seisonta testissä. Positiivinen löydös havannoidaan silloin kun ilium erkanee sacrumista joko ylös- tai eteenpäin. Virheellisesti kuormittuvan si-nivelen harjoitukset ovat siis oppia aktivoimaan spiraaliketjun lihakset sekä rentouttamaan yliaktiivisen vertikaaliketjun lihakset. Harjoittelu sopii esim. selkäkipuisille riippumatta siitä onko kyse välilevyvaivasta, ahtauma tyyppisestä ongelmasta tai scolioosista. Jos oireet ovat alaraajassa ja lantio ei tukeudu oikein harjoitteluun tulisi myös silloin sisällyttää oikeat spiraalilihaskalvoketjun harjoitteet.