Palvelut

FysioJärviseutu Ky tuottaa monipuolisia fysioterapiapalveluita, joihin henkilökunnallamme on erikoisosaamista. Fysioterapian lisäksi tarjoamme lymfa-, allas-, uro- ja psykofyysistä terapiaa sekä akupunktiohoitoja. 

Pääyhteistyökumppaneina ovat KELA,  Järvi-Pohjanmaan terveyskeskus ja useat vakuutusyhtiöt. Toteutamme Kelan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluita fysio- ja allasterapiassa. Fysioterapia- ja allasterapiapalveluita tarjoamme lääkärin lähetteellä tai ilman. 

Asiakaskohderyhminä: tuki- ja liikuntaelin asiakkaat, neurologiset asiakkaat (lapset, nuoret ja aikuiset), ikäihmiset, eri turvotus ongelmat ja lantionpohjan toimintaongelmista johtuvat oireet. Alla erikoisosaamisemme. Kysy rohkeasti lisään asiantuntijafysioterapeuteiltamme.

Fysioterapeutin suoravastaaottotoiminta

Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet (TULES) muodostavat neljänneksen perusterveydenhuollon lääkärikäynneistä. Fysioterapeuttien suoravastaanotto tarkoittaa, että potilas voi TULES-oireiden takia mennä suoraan fysioterapeutin vastaanotolle lääkärissä käynnin sijaan. Tähän järjestetään koulutusta joka 15op tasoinen. FysioJärviseudussa Juha Latvala ja Jaana Lintu ovat suorittaneet kyseisen koulutuksen.

Työfysioterapeutti

Työterveyshuoltolain (Työterveyshuoltolaki 21.12.2001/1383) mukaan työfysioterapeutti on työterveyshuollon asiantuntija, jolla on sekä fysioterapeutin pätevyys (fysioterapeutin perustutkinto) että riittävät tiedot työterveyshuollosta. Pätevöittävät 15 op opinnot fysioterapeutti voi suorittaa Työterveyslaitoksella tai ammatikorkeakoulussa. FysioJärviseudussa Juha Latvala on suorittanut työfysioterapeutin opinnot.

OMT-fysioterapia

Ortopedinen Manuaalinen Terapia (OMT) on fysioterapian erikoisala, joka keskittyy henkilön fyysisen toimintakyvyn arviointiin, hermo-, lihas- ja nivelrakenteiden tutkimiseen ja terapiaan sekä toimintahäiriöiden ennaltaehkäisyyn. OMT-terapeutin pohjakoulutuksena on fysioterapeutin tutkinto tai lääkärin tutkinto. OMT-koulutus kestää 3,5 vuotta.

OMT perustuu tarkkaan tutkimiseen ja kliiniseen päättelyyn. Terapiamuotoina käytetään mm. manuaalisia tekniikoita ja terapeuttisia harjoittelua. Asianmukaisella ohjauksella sekä omatoimisella harjoittelulla pyritään tuki- ja liikuntaelin- ongelmien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Lisäksi tutkimisessa ja terapiassa huomioidaan yksilöllisesti kunkin henkilön psykososiaaliset- ja ympäristötekijät. Ortopedisen manuaalisen terapian jatkuvaan arviointiin ja kehittämiseen käytetään uusinta tieteellistä tietoa ja vahvaa kliinistä näyttöä.
 

MDT-menetelmä

Mekaaninen diagnostisointi (McKenzie-menetelmä) ja hoito alkaa potilaan taudinkuvan määrittelyllä ja fyysisellä tutkimuksella, missä pääpaino on oireiden alalysoinnissa suhteessa tiettyihin toistettuihin rangan liikkeisiin ja pitkäkestoisiin asentoihin. Potilaalle suunnitellaan yksilöllinen hoito-ohjelma hänen kipunsa, sentralisaatio-ilmiön ja liikkeiden käyttäytymisen perusteella. Sentralisaatio-ilmiö on kliinisesti havannoitavissa oleva ilmiö, missä tiettyjen liikkeiden tai asentojen vaikutuksesta oireiden voimakkuus ja sijainti vähenee raajan periferisissä osissa voimistuen sentraalisesti paikallistuen selkärangan alueelle.

Hoidon päätavoitteina ovat:
1) Poistaa kipu
2) Palauttaa rangan täydellinen toiminta
3) Ehkäistä vaivan uusiutuminen ja progressiivinen paheneminen

McKenzie-menetelmällä voidaan nopealla ja luotettavalla tavalla määritellä potilaat, jotka hyötyvät mekaanisesta terapiasta nopeasti, hitaammin tai ei ollenkaaan ja erotusdiagnostisoida myös ne potilaat, jotka saattavat tarvita leikkaushoitoa tai muuta lääketieteellistä hoitoa tai muuta terapiaa.

Spiral Stabilization

Spiral Stabilization metodin on kehittänyt Tsekkiläinen lääkäri Richard Smisek. Metodia käytetään laajalti maailmalla ja sillä on saatu hyviä tuloksia mm. selän hoidossa esim. välilevy ongelmissa sekä scolioosin hoidossa. Metodissa harjoitellaan kuminauhavastuksella spiraalilihaskalvoketjun vahvistamista samalla rentouttaen vertikaalilihaskalvoketjua ja näin vähentäen välilevyn painetta.

Lymfaterapia

Lymfaterapia on fysioterapian erikoisala, jolla hoidetaan eri syistä johtuviat turvotuksia, kuten toiminnalliset , imusuoni- ja laskimoperäiset ja raskauteen liittyvät turvotukset sekä lipoödema. Muita käyttöalueita ovat vammojen jälkitilat, leikkausten jälkitilat, säärihaavat sekä krooniset sairaudet, mm. reuma ja ruusu. 

 

NDT-terapia

NDT (Neurodevelopmental Treatment), Bobath -terapia on maailmanlaajuisesti tunnettu ja käytetty neurologisen kuntoutuksen lähestymistapa. NDT, Bobath -lähestymistavan loivat 1940-luvulla Lontoossa lääkäri Karel Bobath ja hänen vaimonsa, fysioterapeutti Berta Bobath. Myöhemmin lähestymistapaa kehittivät erityisesti vauvojen terapian osalta Sveitsissä lääkäri Elsbeth Köng ja fysioterapeutti Mary Quinton. Nykytietämys motorisen kontrollin ja motorisen oppimisen teorioista on rikastuttanut ja monipuolistanut NDT, Bobath -terapian teorioita ja toteutusta tänä päivänä.

NDT, Bobath -lähestymistapa kuntoutuksessa tarkoittaa tapaa analysoida ja tulkita yksilön liikkumiseen, toimintakykyyn ja kommunikointiin liittyviä kykyjä ja haasteita, jotka aiheutuvat neurologisen sairauden tai vamman aiheuttamasta poikkeavasta lihasjänteydestä. NDT, Bobath -lähestymistavalla ratkaistaan havaittuja pulmia sekä terapiatilanteissa että yksilön elinpiirissä.
 

Allasterapia

Psykofyysinen fysioterapia

 

Akupunktio

 

Uroterapia

Uroterapiassa tutkitaan EMG-mittarilla lantionpohjan toimintaa, minkä pohjalta laaditaan henkilökohtainen harjoitusohjelma. Tyypillisiä ongelmia on ponnistusvirtsan karkailu, pakonomainen virtsankarkailu ja tihentynyt virtsaaminen. Muita ongelmia on ulosteen ja ilman karkailu sekä erilaiset lantionpohjan kivut.